JEDNOSMJERNI LEŽAJEVI - LANCI - REDUKTORI BRZINE - ELEKTRO MOTORI - ELEKTRO PUMPE ZA EMULZIJU - PLASTIČNI UPRAVLJAČKI ELEMENTI - VIBRO MOTORI - HIDRAULIČNE PUMPE - INDUSTRIJSKA PROCESNA ELEKTRONIKA - METALNE I PLASTIČNE OBUJMICE - PLINSKI AMORTIZERI - PUŽNE SPIRALE - VALJCI ZA TRANSPORTNE SUSTAVE
Jednosmjerni ležajevi


Primjena:

Primjenu jednosmjernih ležajeva pronalazimo u raznim granama industrije, kod visokonaponskih, srednjenaponskih i niskonaponskih transformatora, ventilacije, u grafičkoj industriji, pakirnoj industriji itd.

Tri su osnovne primjene jednosmjernih ležajeva a to su: protupovrat, indeksiranje te višak brzine. Za svaki od navedenih problema, Tsubaki ima rješenje iz široke game standardnih proizvoda. Također, Tsubaki može na zahtjev klijenta, a opravdano količinom, proizvesti i jednosmjerne ležajeve ekskluzivno prema nacrtu.

- Protupovrat

Ovaj problem je jedan od najčešćih u industriji pa tako za njega postoje mnogi tipovi jednosmjernih ležajeva, kako bi se mogao odabrati najprikladniji. Jedan od primjera je ventilacija sa slobodnim prolaskom zraka gdje se pojavljuje problem kada se elektromotor koji pokreće ventilator ugasi te slobodno strujanje zraka počinje okretati ventilator u suprotnom smjeru. Brzina vrtnje ventilatora u suprotnom smjeru ovisi o količini i brzini slobodnog strujanja zraka te kada se elektromotor opet upali, doći će do pregaranja.

- Indeksiranje

Indeksiranje je najviše primijenjeno u grafičkoj i pakirnoj industriji gdje je potreba za koračnim pomakom prilikom tiskanja ili rezanja. Rješenje se dobiva pogonom preko vancentrične pogonske osovine s jednosmjernim ležajem čime dobivamo pravilne pomake čija dužina ovisi o promjeru vancentrične osovine.

- Višak brzine

Ovaj problem se pojavljuje u industrijskim aplikacijama gdje istu osovinu pogone elektromotor s jedne strane i motoreduktor s druge. Motoreduktor pogoni osovinu s manjim brojem okretaja preko jednosmjernog ležaja no kada se uključi elektromotor koji se vrti znatno brže, jednosmjerni ležaj otpušta pogon sa motoreduktora. Nakon isključenja elektromotora, brzina vrtnje se smanjuje te kada dosegne broj okretaja motoreduktora, jednosmjerni ležaj, automatski uključuje pogon. Jedan jednostavan primjer je i princip pogona bicikla.

 

Tipovi:

Tipovi jednosmjernih ležajeva su prilagođeni aplikacijama na koje se ugrađuju kako bi se korisnicima olakšao izbor. Tsubaki tehnički ured će svakom kupcu preporučiti optimalni jednosmjerni ležaj ali nikada prema kriteriju cijene. Kako je već navedeno, postoji puno tipova koji su razvrstani u serije:
  • Serija: BB, BR, TSS, TFS
  • Serija: MZEU
  • Serija: MDEU
  • Serija: BSEU, BS
  • Serija: BREU
  • Ostali

 

Kataloge možete preuzeti sa sljedećih linkova:

 

 

JEDNOSMJERNI LEŽAJEVI

 

Opis

Jednosmjerni ležajevi su standardan proizvod europske tehnologije koji se koristi u raznim aplikacijama no revoluciju u proizvodnji donosi japanska tvornica Tsubaki Emerson koja je svojim proizvodom nazvanim „cam clutch“ postavila nove standarde u proizvodnji jednosmjernih ležajeva. Razlika između jednosmjernih ležajeva tvornice Tsubaki i konkurentskih proizvođača najviše se očituje u okretnom momentu i trajnosti samog jednosmjernog ležaja.